Wist je dat…

Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven uit  Afrika in het Zuiden van de Verenigde Staten, onder andere in de Mississippi-delta tussen Memphis en New Orleans, maakten in de achttiende eeuw. De wieg van blues zijn gospels,  negrosprituals, en de worksongs ofwel de field hollers. Dat waren liederen die gezongen werden ter verzachting van de zware slavenarbeid op de plantages, plantation songs, bij de wegenbouw, de spoorwegaanleg, railroad songs, en de scheepvaart. Ook versterkte het de onderlinge band tussen de veelal door blanken uitgebuite slaven. Ze hadden zelfbedachte scheldwoorden die de slavendrijvers niet konden verstaan. Het gaf de slaven een miniem instrument om zich verbaal tegen bewakers te verzetten en hun frustratie en boosheid te uiten, zonder dat zij het door hadden.

Een typische variant van de blues is de Cajun-muziek. Ontstaan in de Bayous waar de bevolking terecht kwam, nadat zij uit hun Franse kolonie waren verdreven door de Engelsen. Muziek maken met elkaar of alleen, met of zonder instrumenten, was voor hen vaak de enige manier om hun lijden uit te drukken en te verzachten. Vanwege een melancholische toon en inhoud ervan, werd ze blues genoemd. Ze maakten zelf instrumenten en ’s avonds zongen ze over de ellende waarin ze zich onvrijwillig bevonden.
De aanduiding ‘blue’ voor rouw is afkomstig uit de scheepvaart. Als een schip tijdens een reis haar kapitein of een andere officier verloor, voerde het voor de rest van de reis de blauwe vlag en werd een blauwe band rond de volledige omtrek van het schip geschilderd alvorens de thuishaven binnen te lopen.
Toen vele zwarten rond de Eerste Wereldoorlog vanuit het Zuiden naar de steden in het Noorden trokken, zoals Chicago en Detroit, kreeg de blues vanaf de jaren dertig een ander karakter. In de grote steden werd het electriciteitsnet steeds breder terwijl dat zich op het platteland behoorlijk langzamer voltrok. In de steden werden instrument steeds vaker elektrisch versterkt waardoor de sound zwaarder benadrukt werd. Deze meer up-tempo variant van de blues zou later de weg plaveien voor Rythm & Blues en Rock’n Roll. Blues kwam een beetje in de vergetelheid in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar in de jaren 60 en 70 leefde het genre weer op doordat Britse, blanke, gevestigde Rockers als Eric Clapton, the Rolling Stones en Led Zeppelin wereldwijd succes kregen met hun blues. Ook binnen Jazz zijn de sporen van blues in de basis makkelijk te herleiden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *